TMTB 'YE YENİ GÖREVLERBürolar Konseyi Genel Kurul'u TMTB 'yi (Türkiye'yi temsilen) İsviçre ve Litvanya ile birlikte Bürolar Konseyi İç Denetim Komitesi üyeliğine seçti.
Öte yandan TMTB'nin Bürolar Konseyi nezdinde kurulu bulunan Finansal istikrar ve Uluslararası Hasar Temsilcileri (Muhabir) Çalışma Gruplarındaki üyelikleri sürmektedir.
 
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları