Tramer Kaza Tespit Tutanağına GeçişKAZA TESPİT TUTANAĞI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Bilindiği gibi 01.04.2008 tarihinden sonra meydana gelen maddi hasarlı kazalarda kazaya karışan taraflar aralarında anlaşarak tutanak tutmakta ve bu tutanaklar ile sigorta şirketlerine, hasarlarının ödenmesi için başvurmaktadırlar. Sigorta şirketleri bu tutanakları Tramer bilgi sistemine yüklemekte ve kusur dağılımlarını bu tutanaklara göre yapmaktadırlar. Eğer sigorta şirketleri kusur durumunda anlaşamazlarsa dosya KTT değerlendirme Komisyonuna intikal etmekte ve 3 kişiden oluşan Komisyon kusur durumu hakkında 3 iş günü içinde karar vermektedir.

Bu yüzden tutanakların okunaklı ve doğru tutulması kusur belirleme yönünden büyük önem taşımaktadır.

Komisyona gelen tutanaklar incelendiğinde kişilerin genellikle geçiş önceliği konusunda yanıldıkları görülmektedir. Ana yoldan gelen sürücü tali yoldan önüne çıkan sürücü hakkında "duramadım vurdum" gibi ifadeler kullanmakta, tali yoldan gelen sürücüde karşısındakinin kusurunu kabullendiğini düşünerek hasarın karşılanmasını beklemektedir. Oysa tali yoldan çıkan her zaman yolu kontrol etmek ve yol boşaldığında çıkmak durumundadır.

İkinci bir anlaşmazlık ışıksız kavşaklarda yaşanmaktadır. Işık olmayan ve aksi trafik işaretleri ile belirtilmemiş kavşaklarda geçiş üstünlüğü sağdan gelen aracındır.

Diğer bir konu tutulan tutanakların anlaşılmaz olmasıdır. Tutanak tutulurken krokinin anlaşılır bir şekilde çizilmesi, krokideki araçların plakalarının belirtilmesi, cadde ve sokakların belirtilmesi, tek yönlü yol, ayrılmış yol, cadde/bulvar ayrımın belirtilmesi, emir ve yasakları içeren trafik işaretlerinin belirtilmesi, trafik akışının hangi yöne doğru olduğunun ve aracın yönünün belirtilmesi gerek sigorta şirketlerinin gerekse Komisyon Üyelerinin doğru karar vermesi açısından çok önemlidir.
 
BÜYÜKDERE CD. OYA SOK. DEVRAN APT. 2/1 | 34394 GAYRETTEPE | MECIDIYEKÖY | İSTANBUL
TEL: + 90 ( 212 ) 217 59 68 | FAX: + 90 ( 212 ) 217 59 72 | www.tmtb.org.tr | mail: [email protected]
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları