YEŞİL KART SİSTEMİ ALTMIŞ YAŞINDATrafik kazası mağdurlarının zararlarını karşılayan uluslararası tazminat sistemi 60.yıldönümünü kutluyor. Yeşil Kart Sistemi Avrupa’da sınırlar ötesi karayolu ulaşımını kolaylaştırırken, yabancı araç sahiplerinin sebep olduğu kazalarda, kazanın olduğu ülkede zarara uğrayan kimsenin tazminatını garanti altına almaktadır.
 
Her yıl, Yeşil Kart Sistemi içindeki farklı ülke araçları arasında 500.000’den fazla kaza meydana gelmektedir.
 
Eğer, kendi ülkenizde yabancı plakalı araç sahibinin neden olduğu bir kazaya uğrarsanız, hasarınızı Yeşil Kart Sistemi yoluyla tazmin edebilirsiniz. Talebinizi, ülkenizin hukuksal düzenlemesine göre karşılayacak olan Yeşil Kart Bürosuna iletebilirsiniz. Ardından Büro da bu talebi, kusurlu araç sahibinin sigorta şirketine yöneltecektir.
 
Yeşil Kart Sistemi, Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Karayolu Ulaşımı Çalışma Grubu tarafından kabul edilen 5.Direktifi temelinde 1949 yılında kurulmuştur.
 
45 ÜLKEYİ KAPSAYAN SİSTEM
 
Günümüzde Yeşil Kart Sistemi, genelde Avrupa ülkeleri ve tarihi nedenlerden ötürü Akdeniz’e kıyısı olan bazı ülkeler ve İran olmak üzere 45 üyeye sahiptir.
 
SINIR ÖTESİ ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRAN YEŞİL KART SİSTEMİ
 
Yeşil Kart Sistemi sayesinde bu 45 ülkeden birinde plakası kayıtlı olan bir araç sahibi, uluslararası sigorta belgesi niteliğinde olan Yeşil Kart’a sahip ise, sınırda başka bir sigorta poliçesi yaptırmak zorunda kalmamaktadır. Bu sertifika, seyahat edilen ülkede yabancı plakalı araç sahibinin üçüncü şahıslara vereceği zorunlu trafik sigortası kapsamındaki zararları gidermeye yönelik sigorta güvencesi sağladığı anlamına gelmektedir. Böylece Yeşil Kart, gidilen ülkenin hukuksal düzenlemesi kapsamında başka herhangi bir formalite veya masraf gerektirmeksizin, seyahat edilen ülkenin yapılmasını zorunlu tuttuğu sorumluluk sigortasının kanıtı olarak kabul edilmektedir.
 
Yeşil Kart’ı dağıtma yetkisi 5.Direktif ile her üye ülkede sigortacılar tarafından kurulmuş ve merkezi organizasyon olarak devlet tarafından tanınmış Motorlu Taşıt Bürolarına devredilmiştir. Bununla beraber bunların düzenlenerek sigorta ettirene ulaştırılması, sigortacılar tarafından sağlanmaktadır.
 
HASAR ÖDEMELERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI
 
Sınır geçişlerini kolaylaştırmanın yanında, Yeşil Kart Sistemi hasarların giderilmesi konusunu da düzenlemektedir. Seyahat edilen ülkenin Motorlu Taşıt Bürosu, Yeşil Kart’a konu olan aracın kullanımından ötürü zarar görmüş tarafların korunmasıyla görevlendirilirken, Yeşil Kart’ı düzenleyen büro tarafından verilen yetki nedeniyle de, herhangi bir hasarla ilgili yasal süreç hizmetini kabul hakkına sahiptir. Aynı zamanda bu Büro, poliçeyi düzenleyen Büro hesabına hasarla ilgilenir ve tazminatı öder. Büro, ilgilendiği hasara konu olan poliçe kapsamının, kazanın olduğu ülkeye ait zorunlu trafik sigortası kuralları bakımından uyumunu göz önünde bulundurur. Ödeme yapan büronun ödediği tüm tazminat miktarı ve yaptığı üzerinde anlaşma sağlanmış bütün masraflar kendisine geri ödenir. Bunu sağlamak için Yeşil Kart Sistemine üye ülkeler, hasarların ödenmesinde gerekli olan döviz transferlerine engel olmamakla yükümlüdürler.
 
Her bir Motorlu Taşıt Bürosu’nun eylemleri Brüksel’de bulunan Bürolar Konseyi tarafından koordine edilmektedir. Bürolar Konseyi, siyasi olmayan ve teknik yapıda bir organizasyon olup, Yeşil Kart Sistemini yöneten bir kuruluştur.
 
YEŞİL KART SİSTEMİNİN GELİŞİMİ
 
Uluslararası karayolu trafiğinin artışı, motorlu araç sahiplerine ait Yeşil Kart sigortalarının sınır kontrollerinin çok fazla zaman alması ve yapılan bu denetimlerin kişi ve malların tek pazar çerçevesinde serbest dolaşımı engeller olduğu belirginleşince, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile   Andora, Hırvatistan, Norveç, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein kendi ülkelerine kayıtlı araç plakaların, sigorta teminatı olan Yeşil Kart’ın yerine geçmesine karar vermişlerdir. Sonuç olarak bu 32 ülke arasında sınır geçişlerinde Yeşil Kart gerekli bir belge olmaktan çıkmıştır. Geri kalan diğer ülkelerde ise Yeşil Kart, uluslararası sigorta belgesi olma özelliğini sürdürmektedir.
 
ULUSLARARASI KARAYOLU ULAŞIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI ORTAK KARARI
 
Artık 5.Direktif 60 yıl önce kabul edildiği gibi değildir. İçeriği 2004 de Birleşmiş Milletler Karayolu Ulaştırma Komitesi tarafından kabul edilen uluslararası karayolu ulaşımının kolaylaştırılmasına yönelik ortak kararın 1 numaralı Ek’inde düzenlendiği şekildedir. Buna karşın birkaç istisna dışında diğer tüm temel ilkeler, 5.Direktifte yazılı olduğu gibi değişmeden kabul edilmiştir.
 
BÜYÜKDERE CD. OYA SOK. DEVRAN APT. 2/1 | 34394 GAYRETTEPE | MECIDIYEKÖY | İSTANBUL
TEL: + 90 ( 212 ) 217 59 68 | FAX: + 90 ( 212 ) 217 59 72 | www.tmtb.org.tr | mail: [email protected]
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları