SIK SORULAN SORULAR1- Yurtdışında ki bir kazada Türk araç kusursuz ise neler yapılmalıdır ?

-Olayın olduğu ülkede polis raporu tutuluyorsa mutlaka polisi çağırın.
Polis , gerekli incelemeyi yaptıktan sonra mağdur olan Türk tarafına polis raporunu tanzim eder ya da yönlendirir.

-
Olayın olduğu ülkede polis raporu tutulmuyorsa ya da polis olay yerine gelmemişse Avrupa'daki birçok ülkede kullanılan karşılıklı beyan raporunu diğer sürücüyle birlikte doldurur. O belgede her iki sürücü de trafik sigortası ya da Yeşil Kart bilgilerini belirtiyorlar. Karşı tarafın sigorta poliçesi alınmalıdır.

-
Mümkünse olay yeri ve araçların fotoğrafları çekilmelidir.

-
Eğer imkan varsa mağdur türk taraf kaza ülkesinden ayrılmadan önce kusurlu tarafın trafik sigorta şirketi ile temasa geçip kazayı ihbar etmelidir.
Bu birçok ülkenin mevzuatı dikkate alındığında çok önemlidir.
1. Eğer yurtdışı teminatlı kaskosu varsa kasko şirketine başvurabilir.Kasko şirketi daha sonra kusurlu tarafın sigortacısına karşı rücu hakkını kullanır.
2. Mağdur kusurlu tarafın sigortacısı ile temas kurup tazminat işlemlerine başlamasını sağlayabilir.
 

2- Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir aracın Yeşil Kart poliçesi yoksa,

Sınırda , Türkiye için geçerli ve sınır sigortası olarak tabir edilen kısa süreli trafik sigortası yaptırması mecburiyeti vardır. Sınır kapılarında Sigorta Şirketlerinin yetkili acentelerinden yaptırılabilir.


3- Garanti Fonu Nedir?

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (yaralanma, sakatlık, ölüm gibi) zarar görenlerin tedavi masraflarını karşılamakta ve kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Daha fazla bilgi için; http://www.guvencehesabi.org.tr

 

4- Kaza bildiriminde bulunmak (ihbar)  sigortalı aleyhine bir sonuç doğurur mu?

Hayır, hiçbir olumsuz sonuç doğurmaz. Bilakis konuyu çözümlemek bakımından hızlandırıcı etkisi vardır.

  
BÜYÜKDERE CD. OYA SOK. DEVRAN APT. 2/1 | 34394 GAYRETTEPE | MECIDIYEKÖY | İSTANBUL
TEL: + 90 ( 212 ) 217 59 68 | FAX: + 90 ( 212 ) 217 59 72 | www.tmtb.org.tr | mail: [email protected]
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları