YURTİÇİNDE YABANCI ARAÇ KAZALARITürkiye’de yabancı plakalı bir araçla kazaya karışmanız durumunda:
Aşağıda sizden talep edilen belgeleri kargo veya [email protected] mail adresimize mail ile gönderebilirsiniz.

** Hasar dosyanızın her aşamasında tarafınıza bilgi gönderebilmek için email adresinizi ve cep telefonunuzu mutlaka bildiriniz.
1) Maddi hasarlı trafik kazasında iki tarafın imzalayacağı tespit tutanağını düzenleyin. Bedeni zararın söz konusu olduğu kazalarda güvenlik güçlerini (polis veya jandarma) olay yerine çağırın.
2) Yabancı plakalı aracın plaka numarasını, markasını, modelini ve geldiği ülkeyi dikkatli bir şekilde not alın.
3) Yabancı plakalı aracın Yeşil Kartını veya sigorta poliçesini isteyin. Eğer mümkün olursa, bu Yeşil Kart veya poliçenin fotokopisini alın; şayet imkan varsa Yeşil Kart veya sınır sigorta poliçesinin kopartılmış bir örneği elde edilmelidir.
4) Derhal Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nu olayla ilgili olarak bilgilendirin.
**  Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna başvurunuzu aşağıdaki form aracılığı ile yapabilirsiniz.
Büromuza yapmış olduğunuz sözlü başvurunuzun değerlendirilebilmesi ve işlemlere başlanabilmesi için ekteki formun doldurularak gerekli belgeler ile birlikte kargo veya  [email protected]  elektronik posta ile Büromuza gönderilmesi gerekmektedir. Fax aracılığı ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir. Elektronik posta yolu ile yapılan başvurularda, kaza raporu aslının ve varsa yeşil kart orijinalinin daha sonra kargo ya da posta ile Büromuza ulaştırılması gerekmektedir. Formda yer alan sorulara verilecek cevapların dosyanın sonuçlandırılması bakımından son derece önemli olduğunu belirtiriz.
Vekalet ile ödeme taleplerinde vekalet örneği için Büromuz ile irtibata geçilmesini rica eder, bu vesile ile bir daha böyle bir kaza ile karşılaşmamanızı temenni ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU
------------------------------------------------------------------------------------
ZARARIN GİDERİLMESİ
TMTB, Yeşil Kart Sistemine üye ülkelerin plakalarını taşıyan araçların Türkiye’de karıştıkları trafik kazalarından ötürü oluşan zararları gidermekle yükümlüdür. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için geçerli Yeşil Kart Setifikasına ihtiyaç vardır. Sistem aşağıda açıklandığı şekilde işler:
* Kaza sonrası zarar görenin TMTB ‘ye başvurmasıyla hasar dosyası açılır. Açılan dosyanın numarası zarar görene derhal bildirilir.
* Eğer gerekirse hasar tutarına göre hasarın incelemesi için eksper görevlendirilir.
* Kaza yabancı plakalı aracın yurtdışındaki sigorta şirketine bildirilir ve poliçe onayının gelmesi beklenir.
*** Maddi hasarlar için zarar görenden istenen belgeler:
1) Polis raporu veya trafik kazası tespit tutanağının aslı,
2) Yeşil Kart fotokopisi,
3) Sürücü belgesi veya ruhsat fotokopisi,
4) Tamirat faturası aslı veya eksper raporu,
5) Hasarlı kısım, bölüm veya parçaların fotoğrafı,
*** Bedensel yaralanmanın oluştuğu kazalarda zarar görenden istenen belgeler:
1) Savcılık hazırlık dosyası veya ceza mahkemesi dosyasında yer alan iddianame ve yaralanma ile ilgili adli tıp raporu.
2) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sürekli sakatlık oranına ilişkin kesin hastane raporu.
3) Tıbbi tedaviye ilişkin masraf tutarları.
*** Ölümlü kazalar için yakınlarından istenen belgeler;
1) Ölü muayene ve otopsi raporu.
2) İddianame veya ceza mahkemesi kararı.
3) Veraset ilamı.
4) Defin ruhsatı.
5) Vefat edenin gelir durumunu gösterir iş kazanç belgesi.
6) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
Yurtdışından poliçe onayı geldikten sonra, gerekli görülen evrakların tercümesi karşı tarafın sigorta şirketine iletilir ve kusur durumu açıklanır.
Yurtdışı sigorta şirketi ile sağlanan mutabakattan sonra zarar görenlere gereken tazminat ödemesi yapılır.

 
BÜYÜKDERE CD. OYA SOK. DEVRAN APT. 2/1 | 34394 GAYRETTEPE | MECIDIYEKÖY | İSTANBUL
TEL: + 90 ( 212 ) 217 59 68 | FAX: + 90 ( 212 ) 217 59 72 | www.tmtb.org.tr | mail: [email protected]
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları