TMTB HAKKINDATürkiye Motorlu Taşıt Bürosu, motorlu araçların işletilmesi nedeniyle sigortalı aracın bulunduğu Yeşil Kart sistemi dahilindeki ülkelerin mali sorumluluk sigortası kapsamında;

Yurt dışında geçerli sigorta belgeleri düzenlemek ve bu kapsamda sebep olunan hasarları karşılamak, ülkemizde geçerli bulunan sigorta sözleşmeleri kapsamında Yeşil Kart sigortası bulunan yabancı plakalı araçların sebep olduğu hasarların çözümlenip giderimini sağlamak amacıyla, 28.06.2008 gün ve 26920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ve Sigortacılık Kanunu'nun 24. Maddesine dayanılarak kurulmuştur.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun görevleri;

Üyelerinin katılımı ile sigorta veya reasürans havuzları tesis etmek ve bu havuzları yönetmek,
Üyelerince düzenlenen yeşil kart belgeleri çerçevesinde üyelerine garantör olmak,
Üyeleri tarafından uygulanmak üzere sigorta tarifeleri hazırlamaktır.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, amaçlarını gerçekleştirmek üzere her türlü yerli ve yabancı kuruluş, sigorta şirketi ile anlaşma yapma ve işbirliğinde bulunma yetkisine sahiptir.

Türkiye Kazaları:

TMTB, geçerli bir Yeşil Kart’ın bulunması koşulu ile yabancı plakalı motorlu araçların işletenleri bakımından, üçüncü şahıs sorumluluk sigortacısı görevini üstlenmektedir. Bu nedenle, yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştıkları trafik kazalarından doğan tazminat istemleri, TMTB ‘ye bildirilir ve meydana gelen zarar Türkiye’de geçerli olan zorunlu sorumluluk sigortası kapsamında değerlendirilerek giderilir.

Dava Açma:

TMTB, üçüncü şahıs sorumluluk sigortacısına ait yükümlülükleri üstlendiği sürece sigorta şirketine bağlı olarak dava açılabilir. Ayrıca TMTB’nin dışında, doğrudan araç sahibine veya araç sürücüsüne veya sigortacısına da dava yönlendirilebilir.

Celp Kabul Etme Yetkisi:

TMTB, herhangi hukuksal içerikli celbi ancak kendi veya Yeşil Kart sigortacısı adına kabul edebilir; diğer sigortalı kişiler adına kabul edemez. Bu durum, Uniform Anlaşma ve Internal Regulation’un 4. Maddesi ile getirilen düzenlemeye göre, ilgili büronun sadece Yeşil Kart sahibi adına hizmet etmekle yetkilendirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.


 
BÜYÜKDERE CD. OYA SOK. DEVRAN APT. 2/1 | 34394 GAYRETTEPE | MECIDIYEKÖY | İSTANBUL
TEL: + 90 ( 212 ) 217 59 68 | FAX: + 90 ( 212 ) 217 59 72 | www.tmtb.org.tr | mail: [email protected]
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları