YEŞİL KART BÜRO’LARININ MAHİYETİBürolar ile onların üyesi olan ve üçüncü şahıs sorumluluk sigortası yapmaya yetkili sigorta şirketleri, Yeşil Kart Sistemi’nin temelini oluştururlar.

Bürolar, üyeleri aracılığı ile sigortalılarına Yeşil Kart sigorta sertifikası düzenler ve zarar gören kimselere tedvir (hasarın çözümlenip giderimi) büroları aracılığı ile kazanın meydana geldiği ülkenin yasal sigorta limitleri ve hukuksal kuralları dahilinde zararın giderimi güvencesi sağlarlar. Büroların zararı giderip ödeme yapabilmesi için gerekli olan koşul, kazaya neden olan aracın olay tarihinde geçerli ve Yeşil Kart Sistemi üyesi bir ülke tarafından düzenlenmiş bulunan Yeşil Kart sigorta sertifikasının varlığıdır.

Yeşil Kartın varlığı motorlu taşıt kullanıcısına kazanın olduğu her ülkede kolaylık sağlar çünkü kendisinin sigorta teminatı ve sigortacısı kolaylıkla tespit edilebilir ve böylece zarar göre tarafa ödeme gecikmeksizin yapılabilir.

Ödeme Bürosu: Bu işlev ile ilgili büro, üyesi olan sigorta şirketlerinin düzenledikleri Yeşil Kart Sertifikası sahibi sigorta ettirenlerin neden olacakları trafik kazalarından tamamen sorumludur. Bu sorumluluk, üyesi olan sigorta şirketinin tasfiye sürecinde bulunmasında dahi, kazanın olduğu ülke hukukuna göre sigorta güvencesi sağlama bakımından devam eder.

Tedvir (Hasarın Çözümlenip Giderimi) Bürosu: Kazanın meydana geldiği ülkede bulunan büronun yaptığı işleve verilen isimdir. Bu işlev ile ilgili büronun yükümlülüğü, ülkesinde oluşan bir kazadan sonra, sistem üyesi başka bir büro sigorta ettireninin neden olduğu hasarı çözümlemek ve zararın giderimini sağlamaktır. Bu durumda tedvir bürosu, hasarı sanki sigorta poliçesini kendi düzenlemiş gibi ele almaktadır. Dolayısıyla tedvir bürosunun bu işlevi, kendi ülkesinde zarar görenlere karşı üçüncü şahıs sorumluluk sigortacısı gibi sigorta güvencesi sağlama sorumluluğu ile örtüşmektedir.

Tedvir bürosu, kaza tarihinde geçerli bir Yeşil Kart’ın olması koşuluyla; kaza ile ilgili beyanları tedarik eder, mahkeme çağrıları ile davaların muhatabı olur, araştırmalar yapar ve tazminat öder. Aynı zamanda tedvir bürosu, Yeşil Kart’ı düzenleyen yabancı sigortacının çıkarlarını sigorta poliçesini kendi düzenlemiş gibi gözetmekle yükümlüdür.


 
BÜYÜKDERE CD. OYA SOK. DEVRAN APT. 2/1 | 34394 GAYRETTEPE | MECIDIYEKÖY | İSTANBUL
TEL: + 90 ( 212 ) 217 59 68 | FAX: + 90 ( 212 ) 217 59 72 | www.tmtb.org.tr | mail: [email protected]
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları