Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

Hakkımızda

Tarihçe

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu; Yeşil Kart Sistemine dâhil olmak maksadıyla 19.10.1963 tarihinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde; “Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği Motorlu Taşıt Bürosu” unvanı ile kurulmuştur. Bunu takiben, Bürolar Konseyi’ne 1 Ocak 1964 tarihinde üye olunmuştur.

Büronun, sisteme üye diğer ülke Büroları ile Tek Tip Anlaşmalar imzalaması ve Yeşil Kart Tarife ve Talimatının yayımlanması üzerine 1 Nisan 1964 tarihinden itibaren Büronun üyesi olan sigorta şirketleri tarafından Yeşil Kart Sigorta Belgesi düzenlenmeye başlanmıştır.

Bunun yanı sıra, “Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi” ülkemiz tarafından 26 Haziran 1974 tarihinde imzalanmış olup, 4 Kasım 1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşmıştır. Bu anlaşma ile Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin genel prensipler ve Yeşil Kart olarak bilinen Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Kartı ve Yeşil Kart Sisteminin işleyişini sağlayan Bürolar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Büronun unvanı 26.10.1991 tarih, 21033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile “Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu” olarak değiştirilmiş olup Büro halen 28.06.2008 tarih, 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

Amaç

1953 yılında yürürlüğe giren Yeşil Kart Sisteminin amacı, ülkeler arasında seyahat eden motorlu taşıt kullanıcılarına yardımcı olmak ve ilgili motorlu taşıt kullanıcılarının seyahat ettikleri ülkelerde neden oldukları kazalar sonucunda zarar görenlerin korunmasını sağlamaktır.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ise, Yeşil Kart Sisteminin Türkiye’deki işleyişini sağlamaktadır. Büro bu çerçevede, üyesi olan sigorta şirketleri tarafından düzenlenen yeşil kart sigorta belgelerinden karşılanacak zararlar için garantör sorumluluğu taşımakta olup diğer taraftan yeşil kartı bulunan yabancı plakalı araçların Türkiye’de üçüncü şahsa verdikleri zararları gidermek üzere, yeşil kart sigortacısı adına devreye girmektedir.

Yeşil Kart

Yeşil Kart sisteminin bir parçası olarak, Türkiye’de Meydana Gelen Kazalarda Büro; Yurt dışında düzenlenmiş geçerli yeşil kart sigortası bulunan yabancı plakalı araçların Türkiye’de sebebiyet verdiği zararları yeşil kart sigortacısı adına gidermekle görevlidir.

Yurt dışında düzenlenmiş yeşil kartlardan karşılanacak talepler ile ilgili açılan davalarda taraf olma ve celp kabul etme yetkisine sahiptir.

Büro; Üye sigortacılar tarafından düzenlenen yeşil kartların basım, dağıtım ve denetiminden sorumludur.

Üye sigortacılar tarafından düzenlenmiş yeşil kartı bulunan bir Türk plakalı aracın yeşil kart sistemine dahil diğer ülkelerde sebep olduğu zararları, üyelerinin katılımı ile kurulmuş olan Yeşil Kart Reasürans Havuzunun yöneticisi sıfatıyla, üyeleri adına gidermekle görevlidir.

Üye sigortacılar tarafından düzenlenen yeşil kartlar ile ilgili sorumluluklar bakımından diğer ülke Bürolarına garanti sağlamaktadır.

Üye sigortacılar tarafından uygulanmak üzere Büro kapsamındaki sigortalara ilişkin tarifeleri hazırlamakla görevlidir.

Büro görev ve faaliyet alanı ile ilgili konularda yabancı ülke yetkili kurumları ve diğer ülke Büroları ile anlaşma yapma yetkisine sahiptir.

Riskli Sigortalılar Havuzu

11 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Riskli Sigortalılar Havuzu yönetimi Büromuza verilmiştir.

Büro; Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin hesapları yönetir.

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine, Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin hasar dosyalarını ve bunlara ilişkin süreçleri inceler ve sonuçlarını Komiteye sunar. Değerlendirme Komitesinin sekretaryasını yürütür. Üye sigorta şirketleri ile Havuz arasındaki iş ve işlemlere ilişkin ihtilafları, Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak giderir.

Yönetim Kurulu

Murat Kutlar

1975 yılı İzmir doğumlu Murat KUTLAR, İzmir Karşıyaka Lisesi’nden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümündeki lisans eğitimini 1997 yılında tamamlamıştır. 1998 yılında Vakıfbank’ın Finansal Kiralama Şirketi’nde Analist olarak başladığı iş hayatında Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinde iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, fon denetçiliği ve Masak Uyum programlarının kurulması ve yönetilmesi gibi çeşitli yönetim pozisyonlarında görev almıştır. Ayrıca, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı olarak teknik işlemlerden sorumlu olmuştur. 2020 yılından bu yana SEDDK bünyesinde Hayat ve Özel Emeklilik Denetim Daire Başkanı olarak görev yapan Murat KUTLAR, Kasım 2023 itibarıyla Başkan Yardımcısı unvanıyla görevine devam etmektedir. Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı'nın (TSEV) 'Temel Sigortacılık Eğitim Programı'nı 2002 yılında tamamlamış olup adı geçen kurum nezdinde eğitimler vermektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Uluslararası İç Kontrol Uzmanı (CICS) Sertifikası'na sahip olup, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanında yüksek lisansını bitirmiştir. Aynı üniversitede finansal ekonomi alanında doktora programında tez aşamasındadır.

Murat Kutlar

Başkan

Süha Çele

Süha Çele, Boğaziçi Üniversitesi’nde İş İdaresi, Anadolu Üniversitesi’nde İşletme, İstanbul Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlamıştır.

İş hayatına 1998 yılında, Universal Sigorta’da Reasürans Uzman Yardımcısı olarak başlayan Süha Çele, 1999 yılında Reasürans, Özel Riskler ve Kredi Yetkilisi olarak Eureko Sigorta bünyesine katılmıştır. 2002–2004 yılları arasında Reasürans, Özel Riskler ve Kredi Yönetmeni olarak görev aldıktan sonra 2005 yılında Reasürans, Özel Riskler ve Kredi Birim Müdürü görevine getirilmiştir.2010–2012 yılları arasında Oto Dışı Hasar, Oto Dışı Teknik ve Reasürans Grup Müdürü görevini yürütmüştür.

Süha Çele 28 Mart 2012 ve Ağustos 2023 tarihleri arasında Eureko Sigorta A.Ş. Teknik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenmiştir. Bu görevine ek olarak 5 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yerine getirmektedir. 1 Eylül 2023 itibariyle ise Eureko Sigorta A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Süha Çele

Başkan Vekili

Şenol S. Şentürk

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Şenol S. Şentürk, Boston University’den finans ve Marmara Üniversitesi’nden sigortacılık yüksek lisans dereceleri ile Erasmus University Rotterdam’dan Dönüşmekte Olan Ekonomiler Üzerine Lisans Sonrası Diplomasına sahiptir. Şentürk, ilave olarak İngiltere’de tamamlayıcı sağlık sigortaları üzerine çalışmalarda bulunmuştur.

Şentürk, kariyerine 1998 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’nda sigorta murakıbı olarak başlamıştır. 14 yıllık sigorta murakıplığı kariyerinden sonra, 2012 yılında GarantiBBVA Emeklilik ve Hayat AŞ bünyesinde Ürün Geliştirme, Mevzuat ve Aktüerya Biriminin yönetimini üstlenmiştir.

Şentürk, 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren Türkiye Sigorta Birliği’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda sigorta hakemliği, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda misafir öğretim üyeliği, Türkiye Sigorta Birliği bünyesindeki Hayat Sigortaları İnceleme ve Araştırma Komitesi’nde de komite başkanlığı yapmış olan Şentürk’ün çeşitli gazete ve dergilerde sigortacılık ve özel emeklilik üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Şenol S. Şentürk

Üye

Kasım Yılmaz

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olan Kasım Yılmaz , Okan Üniversitesi’ nde Muhasebe ve Denetim üzerine yüksek lisans yapmış olup, bitirme tezi “Sigorta Şirketlerinde İç Denetim” konuludur.

İş hayatı ağırlık olarak denetim üzerine olup 2005 yılında iş hayatına Hektaş Ticaret Aş de İç Denetim biriminde başlamıştır. 2006 yılında sigorta sektörüne geçiş yaparak Ray Sigorta’ da İç Kontrol biriminde çalışmaya devam eden Kasım Yılmaz, 2007 yılında Sompo Sigorta’ ya geçiş yaparak 2014 yılına kadar İç Denetim Müdür Yardımcısı, 2014 ile 2017 yılları arasında da Hasar Operasyon ve Yönetim Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurumunun düzelenmiş olduğu sertifikalardan “Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Uzmanlığı” belgesine 2009 yılında, “Bağımsız Denetçi” belgesine de 2012 yılında sahip olan Kasım Yılmaz, 2013 yılında IIA tarafından düzenlenen “CRMA (Uluslararası Risk Yönetim Güvencesi)” sertifikasına, 2015 yılında da TÜRMOB tarafından düzenlene “Mali Müşavir” belgesine sahip olmuştur.

2017 yılında kendisine ait denetim ve danışmanlık firmasını kurarak sigorta sektöründe iç denetim ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

2018 yılı sonunda Koru Sigorta şirketinde Teknik ve Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlayan Kasım Yılmaz, 2022 yılı Mayıs ayından itibaren aynı şirketin Genel Müdürlük görevini ve yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ de yönetim kurulu üyeliği bulunan Kasım Yılmaz, aynı zamanda İstanbul Mali Müşavirler Odası üyesidir.

Kasım Yılmaz

Üye

Suat Didari

İcra Kurulu Üyesi ve Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı 1965 İstanbul doğumludur. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yine aynı üniversitede sırasıyla 1989 ve 1994 yıllarında tamamlamıştır. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Uluslararası İşletmecilik Programını ve 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

1987-1995 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve sonrasında Uzel Makina Sanayii A.Ş.’ye geçmiştir. Bu şirkette 1995-2008 yılları arasında mühendislik, ürün geliştirme, yatırımlar ve stratejik planlama bölümlerinde çeşitli görevler almış ve 2008 yılında Allianz Türkiye program yönetimine projeler grup müdürü olarak katılmıştır. 2010-2013 yılları arasında planlama ve kontrol grup müdürü olarak çalıştıktan sonra 2013 yılı sonunda Allianz Şirketleri program ve proje portföy yönetiminden sorumlu organizasyon yönetimi direktörü olarak atanmıştır. Ocak 2019 tarihinde, oto sigortalarından sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra kurulu üyesi olarak atanmış olup Ocak 2022 itibarıyla icra kurulu üyesi ve elementer bireysel sigortalardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Suat Didari

Üye

Taylan Matkap

Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Boston Üniversitesi Aktüerya Bilimleri ve Finans Bölümü’nde lisansüstü eğitim programını tamamlayan Taylan Matkap, profesyonel kariyerine 2003 yılında sigorta sektöründe başladı. Çeşitli sigorta şirketlerinde görev aldıktan sonra, 2008 yılında Aktüerya Bölüm Yöneticisi olarak Anadolu Sigorta kariyerine başlayan Matkap, 2021 yılında Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı görevine getirildi.

19 Nisan 2023 tarihinde Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Taylan Matkap, 2018-2021 yılları arasında Aktüerler Derneği başkanlığı görevini yürüterek, meslek örgütü adına Avrupa Aktüerler Birliği (AAE) ve Uluslararası Aktüerler Birliği (IAA) ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görev yaptı. Belçika Aktüerler Enstitüsü (IABE) üyesi de olan Matkap aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalında doktora eğitimini sürdürmektedir.

Taylan Matkap

Üye

Bülent Karan

1969 yılında Giresun’da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve İTÜ Maden Fakültesi Petrol Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Kule Mühendisi olarak başladığı iş hayatında, askerlik görevini tamamladıktan sonra medya, reklam, inşaat, gıda sektörlerinde çalıştı. Sakarya Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı.

2006 yılından o zamanki unvanı Birlik Sigorta olan Halk Sigorta’da Pazarlama Grup Müdürü olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği yaptı. 2016 yılında Genel Müdür olarak atandı. Kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi sürecine kadar görev yaptıktan sonra 2020 yılında Halk GYO Genel Müdürü oldu.

31 Mart 2022 tarihine kadar bu görevde devam etti. Bu dönemler içinde çeşitli sürelerle Tarsim Yönetim Kurulu Üyeliği, Halk Insurance Skopje Yönetim Kurulu Başkanlığı, GYODER Yönetim Kurulu yedek üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bülent Karan

Üye - Büro Müdürü

Büro Organizasyon

Büro Müdürü Bülent KARAN
RS Havuzu, Raporlama ve Bilgi Sistemleri - Koordinatör Erkal KARAGÖZ
Mali, İdari İşler, İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi - Koordinatör Türkay GERGER
Hukuk Servisi, Şikayet Yönetimi ve Bilgi Edinme - Hukuk Müşaviri Derya MÜNÜKLÜ
Yurt İçi Hasar Servisi - Müdür Gülüzar YILDIRIM
Yurt Dışı Hasar Servisi - Müdür İsmail YILDIZ
İç Kontrol ve Risk Yönetimi - Müdür Selçuk OKUTAN
RS Havuzu ve Raporlama - Müdür Fatih ÖZER
Katılım Uyum Sorumlusu Derya MÜNÜKLÜ

# Şirket Adı #
1 Ak Sigorta AŞ İnternet Sitesi
2 Allianz Sigorta AŞ İnternet Sitesi
3 Ana Sigorta AŞ İnternet Sitesi
4 Anadolu Sigorta T. AŞ İnternet Sitesi
5 Ankara Sigorta T. AŞ İnternet Sitesi
6 Axa Sigorta AŞ İnternet Sitesi
7 Bereket Sigorta AŞ İnternet Sitesi
8 Corpus Sigorta AŞ İnternet Sitesi
9 Doğa Sigorta AŞ İnternet Sitesi
10 Emaa Sigorta AŞ İnternet Sitesi
11 Ethica Sigorta AŞ İnternet Sitesi
12 Eureko Sigorta A. Ş. İnternet Sitesi
13 HDI Sigorta AŞ İnternet Sitesi
14 Hepiyi Sigorta AŞ İnternet Sitesi
15 Koru Sigorta AŞ İnternet Sitesi
16 Magdeburger Sigorta AŞ İnternet Sitesi
17 Mapfre Sigorta AŞ İnternet Sitesi
18 Neova Katılım Sigorta AŞ İnternet Sitesi
19 Quick Sigorta AŞ İnternet Sitesi
20 Ray Sigorta AŞ İnternet Sitesi
21 Sompo Sigorta AŞ İnternet Sitesi
22 Şeker Sigorta AŞ İnternet Sitesi
23 Türk Nippon Sigorta AŞ İnternet Sitesi
24 Türkiye Katılım Sigorta AŞ İnternet Sitesi
25 Türkiye Sigorta AŞ İnternet Sitesi
26 Unico Sigorta AŞ İnternet Sitesi
27 Zurich Sigorta AŞ İnternet Sitesi

İletişim

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

Adres
Kavacık Mahallesi
Çeltik Sokak No:4/2
Beykoz - İstanbul
0212 217 59 68
0212 217 59 69
0212 217 59 72
Genel: tmtb@tmtb.org.tr
Yurtiçi Hasar: hasar@tmtb.org.tr

Web Sitesi Sorumluluklarımız

Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz bu web sitesi ile birlikte sitenin içeriği sadece bilgi içindir. Kullanım sırasında özgün kaynağın belirtilmesi önerilir. Bir fotoğraf, grafik vb. üründe telif hakkı uyarısı varsa, bunları kullanmak için asıl kaynaktan izin almak zorunludur.

Kuruluşumuz;

Web sitesindeki bilgi veya referansların doğruluğu ve tamlığı hakkında doğrudan veya dolaylı olarak garanti verilmemektedir. Web sitesi içerisinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. Kuruluşumuz, kendi web sitesine girilmesi veya içeriğindeki herhangi bir site bilgisinden yararlanılması veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca bu sitenin veya bağlı sitelerin oluşmasında çalışmış herhangi bir kişi veya kuruluş aleyhine maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulamaz.

Yine aynı şekilde;

Bu sitedeki üçüncü şahıs kişi yada şirketler tarafından üretilmiş download edilebilen program, script ya da appletlerin kullanımı esnasında meydana gelen problemlerden ve bu web sitesine ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden Kuruluşumuz sorumlu tutulamaz. Bütün kullanıcılar, bu site ile bunun bağlı olduğu sitelerin içeriğinin erişim ve kullanımının kendi riskleri olduğunu kabul ederler.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.

Ülke ve Bürolar

Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen hususları tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar.