Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

Kamu Hizmet Alımları

Trafik Sigortası - Kamu Hizmet Alımları

31.12.2022 Tarih ve 32060 Sayılı "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Ek-4'ün 1. Maddesine "Kamu hizmet alımları kapsamında yapılacak ihalelere katılım olmaması ve ilgili kamu kuruluşunun muaccel trafik sigortası prim borcu bulunmaması halinde trafik sigortası, Havuza devredilmek üzere Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu tarafından milli sigorta şirketleri arasından belirlenen bir sigorta şirketi tarafından yapılır." cümlesi eklenmiştir.

İlgili Yönetmelik kapsamında hizmet alımı yapacak Kamu Kurum ve Kuruluşları;

  • a) İhale açtığını gösterir belgeyi,
  • b) İhale idari ve teknik şartnamesini,
  • c) İhaleye katılımın olmadığını gösterir ihale tutanağını,
  • d) Excel araç listesi,

Talep yazısı ile TMTB KEP adresine iletir.

Talep Yazısında:

Kurum VKN ve Kuruma ait iletişim bilgilerinin de belirtilmesi gerekmektedir. İşleyişe ilişkin tüm soru ve talepler için bize Kamu@tmtb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Süreç Nasıl İşleyecek?