Yükleniyor ...Processing
×

ÇEREZ BİLGİLENDİRME

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı aydınlatma metnine "http://www.tmtb.org.tr/MB/Index/Kisisel-Verilerin-Korunmasi" adresinden ulaşabilirsiniz.

Katılım Sigortacılığı

Danışma Komitesi

Danışma Komitesi Üye Bilgileri:

Danışma Komitesi, Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Danışma Komitesi hizmetini İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'ndan almaktadır. Danışma Komitesi Başkan olarak Prof. Dr. Servet BAYINDIR görev almaktadır.

Prof. Dr. Servet BAYINDIR (Danışma Komitesi Başkanı)

Servet Bayındır 1965 yılında Erzurum'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesinde "Özel Finans Kurumlarının İslâm Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi" adlı teziyle yüksek lisansını (1995), "Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı'ndaki Yeri" adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır (2004). Ürdün Üniversitesi'nde sekiz aylık süre ile Arapça eğitimi almıştır (2002-2003). Malezya'da INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) adlı programla Dr. sonrası ikinci master çalışmasını yapmıştır (2008-2010).

İslam iktisadı ve finansı alanındaki çalışmaları ile 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesörlük ünvanını almıştır. İstanbul Üniversitesi'nde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı kuruluşunu gerçekleştirmiş ve üç yıl süre ile Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'nı (İKTİSAT) kurmuş (2019) ve halen başkanlığını yürütmektedir.

MEB bünyesinde 1995-2001 yılları arasında öğretmenlik yapan Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku ve İslam İktisadı ve Finansı alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken 13 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Servet Bayındır Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve Üniversitedeki öğretim üyeliğini sürdürürken 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış olup halen bu görevini de yürütmektedir.

Dr. Fatih ORUM (Danışma Komitesi Üyesi)

1975'de Eskişehir'de doğdu. İlkokulu müteakiben Eskişehir Ziya Paşa Kur'ân Kursu'nda hafızlığını tamamladı.

1995 yılında Eskişehir İHL, 2000 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Yüksek Lisansını tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'de Temel İslam Bilimleri ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı.

Çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku A.B.D.'da Öğretim Üyeliği yaptı.

Fıkıh Usulünde İstihsan Metodu, Fıkıh Usulünde Kıyas Metodu, Kur'ân'ı Anlama Usulü kitapları bulunan Orum, SUSEM'de Kurân'ın Ana Konuları ve Fıkıh Usulü dersleri işlemektedir.

Yahya ŞENOL (Danışma Komitesi Üyesi)

1980 İstanbul doğumlu.

1999'da Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nden, 2003'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

2007'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını,

2013 yılında yine aynı üniversite ve aynı anabilim dalında Helal Gıda üzerine doktorasını tamamladı.

www.fetva.net sitesinin editörlüğünü yapmakta olan Şenol, SUSEM (Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi) bünyesinde İslam İbadet Esasları, İslam Hukuku ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Serdar ÖZALP (Danışma Komitesi Üyesi)

1991 yılında Ağrı'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Düzce'de tamamladı. 2009 yılında Düzce Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. 2009 yılında kazanmış olduğu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2013 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı. Prof. Dr. Servet Bayındır?ın danışmanlığında hazırlanan "Borsada Uygulanan Açığa Satış İşlemlerinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle 2016 yılında yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı ve eğitimi hâlen devam etmektedir. 2014 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Görevlendirme ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku alanında hâlen araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.